خرید سیم‌کارت دائمی و اعتباری

طرح سیم‌کارت های انرژی

خرید سیم‌کارت با شماره دلخواه + بسته های جذاب اینترنت تا 14 گیگابایت

تحویل رایگان

ثبت نام و خرید

طرح X50

طرح X50 ( انتخاب شماره )

سیم‌کارت دائمی

خرید سیم‌کارت با شماره دلخواه + ۵۰ گیگابایت اینترنت تنها با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان

تحویل رایگان

ثبت نام و خرید

طرح X10 ( انتخاب شماره )

سیم‌کارت دائمی

خرید سیم‌کارت + ۱۰ گیگابایت اینترنت تنها با پرداخت ۳۰ هزار تومان

تحویل رایگان

ثبت نام و خرید

طرح جوان

سیم‌کارت اعتباری

سیم‌کارت + ۲۵ گیگابایت اینترنت ۹۰ روزه و هر جمعه ۲۰۰ مگابایت اینترنت هدیه تا یکسال تنها با پرداخت ۲۰ هزار تومان

تحویل رایگان

ثبت نام و خرید

طرح گردشگری

سیم‌کارت اعتباری

خرید سیم‌کارت + ۵ گیگابایت اینترنت + ۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی تنها با پرداخت ۳۰ هزار تومان

تحویل رایگان

ثبت نام و خرید

کد تخفیف خرید سیم‌کارت و سایر خدمات

رایکارت، رایکد و کارت هدیه

سیم‌کارت اعتباری سیم‌کارت دائمی

ثبت نام و خرید سیم‌کارت های دائمی و اعتباری تا ۱۰۰% تخفیف

تحویل رایگان

ثبت نام و خرید

سیم‌کارت هدیه

سیم‌کارت اعتباری

ثبت نام سیم‌کارت هدیه از طریق کد پیامک شده - بازیابی کد سیم‌کارت هدیه

تحویل رایگان

ثبت نام و دریافت