خرید سیم‌کارت دائمی و اعتباری

طرح انتخاب شماره

طرح انتخاب شماره اعتباری

خرید سیم‌کارت با شماره دلخواه + بسته های جذاب اینترنت

(اطلاعات بیشتر)

ثبت نام و خرید

خرید سیم‌کارت اعتباری همراه ۵ گیگ اینترنت

طرح گردشگری

سیم‌کارت اعتباری

خرید سیم‌کارت + ۵ گیگابایت اینترنت + ۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی تنها با پرداخت ۳۰ هزار تومان

(اطلاعات بیشتر)

ثبت نام و خرید

طرح بیست

طرح بیست

سیم‌کارت اعتباری

۲۰ گیگابایت اینترنت ۳۰ روزه تنها با پرداخت ۲۰ هزار تومان

(اطلاعات بیشتر)

ثبت نام و خرید

طرح X50

طرح X50 ( انتخاب شماره )

سیم‌کارت دائمی

خرید سیم‌کارت با شماره دلخواه + ۵۰ گیگابایت اینترنت تنها با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان

(اطلاعات بیشتر)

ثبت نام و خرید

طرح X10

طرح X10 ( انتخاب شماره )

سیم‌کارت دائمی

خرید سیم‌کارت + ۱۰ گیگابایت اینترنت تنها با پرداخت ۳۰ هزار تومان

(اطلاعات بیشتر)

ثبت نام و خرید

خرید سیم‌کارت اعتباری همراه 25 گیگ اینترنت

طرح جوان

سیم‌کارت اعتباری

سیم‌کارت + ۲۵ گیگابایت اینترنت ۹۰ روزه و هر جمعه ۲۰۰ مگابایت اینترنت هدیه تا یکسال تنها با پرداخت ۲۰ هزار تومان

(اطلاعات بیشتر)

ثبت نام و خرید

کد تخفیف خرید سیم‌کارت و سایر خدمات

رایکارت، رایکد و کارت هدیه

سیم‌کارت اعتباری سیم‌کارت دائمی

ثبت نام و خرید سیم‌کارت های دائمی و اعتباری تا ۱۰۰% تخفیف

(اطلاعات بیشتر)

ثبت نام و خرید

دریافت هدیه با خرید سیمکارت

سیم‌کارت هدیه

سیم‌کارت اعتباری

ثبت نام سیم‌کارت هدیه از طریق کد پیامک شده - بازیابی کد سیم‌کارت هدیه

(اطلاعات بیشتر)

ثبت نام و دریافت